Ukraina cz.II, 2021 (Winnica, Żytomierz, Tarnopol)

 

Miasto założone przez Jana Zamojskiego w XVI w. Zniszczone podczas Powstania Chmielnickiego w 1648 r. Na zdjęciu synagoga z XVI w.

 

Miateczko Bar założone przez Polaków  w XVI ( Zygmunt Stary nadał prawa miejskie w 1540). W mieście zawiązana została Konfederacja Barska w 1768 r. przeciwko Rosjii. 

Pamiątkowe zdjęcie pod dawnym polskim klasztorem. Obok widok na jezioro z miejsca w którym stał kiedyś zamek w Barze.

Miasto leżało w województwie podolskim.

Winnica - główna ulica .

Dawne miasto polskie załozone przez Aleksandra Jagielończyka w XV w. ( od 1501 roku krół Polski). Obecnie wielkości Lublina około 370 tys. mieszkańców. Od 1569 r. w granicach Polski w województwie bracławskim.

 Kościół zbudowany przez Polaków w dawnych czasach.

Berdyczów na terenie dawnej Litwy od Unii Lubelskiej 1569 r. na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na zdjęciu dawny polski klasztor karmelitów z XVII w.

W Berdyczowie jest ohel cadyka Lewi Icchak ben Meir. Był uczniem  Dow Bera z Międzyrzecza zwanego Wielkim Magidem.

Zytomierz był jednym z najwiekszych miast Rusi Kijowskiej załozony w 884 r. Od 1333 należał do Litwy. W 1444 król Polski Kazimierz Jagielończyk  nadał prawa miejskie. W czasie Powstania chmielnickiego nastapiło zniszczenie miasta. Po utracie Kijowa przez Polskę i Litwę Żytomierz stał sie stolicą wojewodztwa kijowskiego.

Katedra św, Zofii. Dawny polski kościół z XVIII w.  Obok dom Józefa Ignacego Kraszewskiego w Żytomierzu.

 

Cudnów i Lubar miejsca zwycieskich bitew wojny polsko rosyjskiej  z lat 1654 - 1667.

Konstantynów ( lub Starokonstantynów). Dawny zamek zbudowany przez Polaków w XVI w. Miała tu miejsce zwycieskiej bitwy z okresu Powstania Chmielnickiego 1648 r. 

Israel Baal Szem Tow - ohel największego cadyka w dawnej Polsce na cmentarzu żydowskim w Międzybożu ( obecnie Ukraina). Jego uczniem był Dow Ber z Międzyrzecza oraz był nauczycielem dla Elimelacha z Leżajska.

Deptak w centrum miasta Chmielnicki( 270 tys mieszkańców). W czasach I Rzeczypospolitej nosiło nazwę Płoskirów. 

Bohdan Chmnielnicki - narodowy bohater Ukrainy (brał udział w bitwie pod Cecorą w polskiej armii) Stał na czele Powstania Chmielnickiego przeciwko Rzeczpospolitej. Chciał utworzyć niepodległe państwo ukraińskie na ziemiach wschodniej Polski.

Drogowskaz na Zbaraż. Moj pierwszy kask bo od drugiego odpadła mi szybka na niemieckiej autostradzie. Na Ukrainie byłem pierwszym motocyklem honda 250. Oglądałem miejsca historyczne w dawnej Polsce i na Ukrainie. Była to bardziej turystyka historyczna niż motocyklowa ( rajdy zloty). Po prostu mam prawo jazdy na motor a nie mam na samochód. Pozdrawiam !

Zamek Zbaraż. Zasłynął z obrony wojsk polskich w liczbie około 8 - 15 tys przed armią kozacką 100 - 200 tysieczną podczas Powstania Chmielnickiego. Zakończona niekorzystną dla Polski ugodą zborowską.

 Tarnopol założony przez Polaków w 1540 r. Znajdował się w województwie ruskim. Na zdjęciu kościół z XVII w. 

  Zamek zbudowany przez Polaków w XVI w . 

Po drodze udało mi się jeszcze zobaczyć Beresteczko. Miejsce bitwy z Powstania Chmielnickiego. Gdzie polska armia pokonała 100 tys. armię kozacką.

 Dalej wróciłem przez Włodzimierz Wołyński  i przejscie graniczne w Zosinie do domu.  Koniec wycieczki. Pozdrawiam !