Do kalkulacji kosztów jedzenia stosuje Wskaźnik Mc Donalda (pełnego wyżywienie) obejmuje 2 zestawy Big Mac  i śniadanie. 

W Krajach bogatych ceny Big Mac w UK - 5 funtów ,Włochy, Niemcy,Francja, około 7- 8 euro,   Można taniej robiąc zakupy. 

Cen nie spisuje bo się zmieniają.Są to koszty podstawowe.